W.W.W.W

We Work Within Webs

W.W.W.W

We Work Within Webs

הפרקטיקה לאנליזה קבוצתית בתל אביב

המוטו של W.W.W.W

לא לפעול על "טייס אוטומטי"

להכיר את "מערכת ההפעלה" שמפעילה אותנו

"לקחת את ההגה בידיים" במודעות ובתקשורתיות מלאה

"ניהול עָנָו בגובה העיניים" תוך הכרה והתפתחות הדדית ברשת

במה אנחנו יחודיים? מהם הערכים והעקרונות שלנו?

איזה כלים ספציפיים יש בידינו?

 • רואים בחברי הארגון מוקדים (Nodal Points) שווי ערך ברשת הארגונית ועובדים בו זמנית עם היחיד ועם הארגון בכל רבדיו.
   

 • מפתחים את יכולת ההתבוננות העצמית (Self-Reflection) של בעלי התפקידים ברשת הארגונית, ובכך תורמים לתקשורת אינטראקטיבית עשירה יותר.
   

 • שוללים את תפיסת המנהיג האוטונומי ומטמיעים את תפיסת המנהיג הַעָנָו (Humble Leader) שמטפח את אנשי צוותו ובו-זמנית נִבְנָה וְמוּעַשָר על ידם.
   

 • מטמיעים תפיסת סמכות שנובעת מתלות הדדית בין בעלי הסמכות לעובדים.
   

 • מפתחים מנהיגות רִשְתִית, שמקיימת יחסי גומלין עם העובדים שבסמכותה ועם כלל הצוותים בארגון (Team of Teams).
   

 • מפנימים עקרונות אלה דרך התנסויות חיות ולמידה מן הניסיון, ובאמצעות כלים קבוצתיים כמו קבוצות בֵּינַיִים וקבוצות גדולות.
   

 • נלמד ונחקור תופעות קבוצתית שכיחות כמו: השתקפויות (Mirroring), הדהודים ברשת (Resonance) ויחסי חליפין (Exchange).
   

 • במקביל נתוודע לתהליכים הרסניים כמו: קבוצות שכנגד (Anti-Groups); השלכות (Projections);  קנאה מְגַמֵדֶת (Envy); תחרות סמויה.

האני מאמין שלנו

 1. בני אדם נולדים אל תוך רשתות אנושיות, שבתוכן מתעצבת זהותם האישית.

 2. בו-זמנית הם ובני דורם מפתחים רשתות אלו, וחלקם אף מנהיג ומנווט אותן.

 3. קבוצה היא רשת שבה שזורים חבריה: "כולנו יחד וכל אחד לחוד (כיחיד וכמיוחד)".

 4. המוח האנושי קולקטיבי במהותו; תוצר של אין ספור לינקים במגע עם הסביבה, העולם הסובב אותו.

 5. מנהלים, יועצים, מורים, עובדים, לקוחות, ותלמידים הם לינקים, צמתים, מוקדים - ברשת הארגונית.

 6. כל קבוצה אינה עומדת בפני עצמה אלא קשורה, צומחת, פועלת, מתפקדת, משפיעה ומושפעת בו זמנית, מרשת שלמה של קבוצות שנבנות ובונות את הארגון בכללותו.

 7. פיתוח היחיד ופיתוח הקבוצות, שלובים זה בזה, להשגת מטרותיו של הארגון של היחיד.

מי אנחנו?
 

סוזי שושני

פסיכולוגית קלינית, אנליטיקאית קבוצתית, מדריכה.

מטפלת טיפול פסיכולוגי פרטני, זוגי וקבוצתי. מדריכה פסיכולוגיים קליניים וחינוכיים בפסיכותרפיה ובעבודה מערכתית. ממקימי "מכון הישראלי לאנליזה קבוצתית", חברת ועד מנהל במשך 10 שנים ויו"ר משותף של המכון בשנים 2005-2010. 

מרכזת תוכנית ההכשרה לאנליטיקאים קבוצתיים במסגרת המכון (2010-2016) וכיום חברת סגל המורים והמנחים. מציגה מאמרים בכנסים ומנחה קבוצות קטנות וקבוצות ביניים בארץ ובעולם. לאחרונה פרסמה פרק בספר "טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זהב, חלב ודבש".

יהושע לביא

פסיכולוג קליני ואנליטיקאי קבוצתי, מדריך.

ממקימי "המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית" - מרצה ומדריך במכון. מייסד "מקבץ - כתב הישראלי לטיפול והנחיה קבוצתית". מפרסם בקביעות מאמרים, ופרקים בספרים, בשפה העברית, האנגלית והאיטלקית.

מנהל "מכון פורום לפסיכותרפיה פרטנית והפרקטיקה לאנליזה קבוצתית", בתל אביב.

ראש התכנית לויסות לחצים בחברת ההזנק לפיתוח כלים דיגיטאליים ומוביליים, וחבר בצוות מפתחי אפליקציית הביו-פיד-בק Serenita.

Contact us

Telephone 1: 0544247064

Telephone 2: 0522504329

weworkwithinwebs@gmail.com

 • Black Facebook Icon

© 2017 by weworkwithinwebs group

Name *

Email *

Phone

Subject

Message