W.W.W.W

We Work Within Webs

השתתפות בקבוצה טיפולית אנליטית מהווה משאב בעל פוטנציאל עצום  לריפוי, גדילה ושינוי, לכל משתתפת ומשתתף בקבוצה

מהו טיפול קבוצתי אנליטי?

זו שיטה בפסיכותרפיה הנעשית בקבוצה בעלת מסגרת קבועה של  זמן (90 דקות), מקום, מנחה ומשתתפים. המפגשים הם לרוב פעם בשבוע למשך שעה וחצי. הקבוצה  מונה לרוב עד  9  משתתפים ומנחה אחד. הקבוצה משתנה לאורך חיה, משתתפים עוזבים ואחרים משתלבים בהתאם לצרכיהם. משך הטיפול אינו קבוע ומשתנה בהתאם לצורכי כל מטופל ומטופלת.
 

מה מטרת הטיפול הקבוצתי האנליטי?

שואף לשפר את התקשורת  של כל פרט עם עצמו ועם זולתו,  מדגיש את פענוח התהליכים הלא מודעים ביחסים ואת השפעותיהם על התנהגותם והתמודדותם של אנשים עם משימות חייהם האישיות והחברתיות.

מה מאפשר טיפול קבוצתי אנליטי?

הוא נועד לאפשר עבודה אינטנסיבית ומעמיקה שמטרתה להפגיש כל אחד מהמטופלים עם עולמו הפנימי, ועם האופן בו משתקף עולם זה במגעיו עם אחרים. הוא מאפשר לאנשים, המשתתפים בו, להיכנס ל"היכל המראות", להתבונן בעצמם דרך המשתתפים האחרים כשהקבוצה משמשת בבואה של הנפש האישית, ולהיפך הנפש משמשת בבואה לנפשות אחרות. זו אותה השתקפות שבה האדם החווה חוויות מסוימות, חש בצורך להכיר ולהיות מוכר על ידי האחר הדומה לו ובאותה עת להיות שונה וייחודי.

למי מיועד הטיפול הקבוצתי האנליטי?

מיועד לכל מי שמעוניין בתהליך של צמיחה, בניית זהות, הרחבת מודעות, שיפור תקשורת  בין-אישית, מיצוי יכולות אישיות  ומימוש עצמי מירבי. הקבוצה מהווה משאב לריפוי, גדילה ושינוי, לכל משתתפת ומשתתף.

איך עובדת קבוצה אנליטית?

מתרחשת תחלופה של דמות ורקע: לעיתים הפרט במרכז על תכניו האישיים וצרכיו הייחודיים כשהקבוצה משמשת כרקע והקשר (context); לעיתים הקבוצה כולה נמצאת במרכז כאשר היא מייצגת את הרשת החברתית/תרבותית ואת הקהילה שבה הפרט חי ופועל בעולם המציאותי. אלו הם המנועים העיקריים, הדינמיקות המרכזיות שמניעות את הקבוצה האנליטית.

Contact us

Telephone 1: 0544247064

Telephone 2: 0522504329

weworkwithinwebs@gmail.com

  • Black Facebook Icon

© 2017 by weworkwithinwebs group

Name *

Email *

Phone

Subject

Message