W.W.W.W

We Work Within Webs

קבוצות ביניים למנהלים

בעת 'התרחקות חברתית' ובעת 'התקרבות חברתית'

 • הקורונה הראתה לנו באופן ברור (את מה שידענו אך בו-זמנית הכחשנו) עד כמה אנו חיים בעולם של אי-וודאות; ועד כמה אנחנו רגילים למשוואה ניהול = ידע, בטחון, שליטה וכו'; ואולי אפשר גם להיות מנהלים מעולים מתוך אי ידיעה, שיתוף בפגיעות ותלות הדדית בכפיפים ועמיתים. לאור זאת, אנו מציעים מסגרת לחקור את תפקיד המנהל בעת הזו, לחלוק ולהתלבט במחשבות, ברגשות ובחוויות אישיות ומקצועיות ולהתחיל לתכנן את העתיד. ההשתלמות תעשה במסגרת קבוצת ביניים.
   

 • מה הן היתרונות של קבוצת הביניים בעת הזו - שיתוף בתחושות, ברגשות ובמחשבות ביחס למצב העכשווי מבחינה אישית, מקצועית, חברתית ואזרחית, מפגיש ומבהיר ליחיד את עצמו ואת תפקודו מתוך אינטראקציה עם האחרים ומוריד את מפלס החרדה.
   

 • למה דווקא עכשיו? – חוויות קשות, חוויות מגוונות ומורכבות זקוקות לזמן על מנת להבשיל ושניתן יהיה לעבד אותם, לדברר אותם ולהכיל אותם. בנוסף, החזרה לשגרה היא לא פחות מורכבת מהבדידות וההסתגרות. החזרה לשגרה מעלה הרבה שאלות מקצועיות שלא תמיד ניתן לענות עליהם במודלים הקיימים.
   

 • מקום וגודל –  ניתן יהיה לעשות קבוצות מקוונות או פנים אל פנים בהתאם לצורכים האישים ולביקוש.  12 עד 23 משתתפים (אם הקבוצה מקוונת) או עד 30 פנים אל פנים.
   

 • תדירות ומחויבות - 8 מפגשים רצופים אחת לשבוע בימי שני 20.00 -21.30 בחודשי יוני ויולי.
   

 • מחיר -  150 שקלים לפגישה

מנחי הקבוצה

סוזי שושני

0544247064

יהושע לביא

0522504329

Contact us

Telephone 1: 0544247064

Telephone 2: 0522504329

weworkwithinwebs@gmail.com

 • Black Facebook Icon

© 2017 by weworkwithinwebs group

Name *

Email *

Phone

Subject

Message